WIE BEN IK?

Mijn naam is Marieke Pluimakers en ik ben zoals hiernaast te lezen valt naast natuurliefhebber ook gevarieerd geschoold. Tijdens mijn afstuderen als pedagoog heb ik me gespecialiseerd in de richting spel- en muziekbegeleiding voor kinderen. Het is altijd mijn streven om theater en opvoeden te combineren. Theater gaat voor mij verder dan poppenkast en podiumoptredens: het is een manier van contact maken. Theater is een term die wat mij betreft past bij het spreken, vertalen en begrijpen van alle talen die een mens spreekt. Mindfulness helpt me om met mijn volledige aandacht bij mezelf en de ander te zijn, zodat ik alle signalen sensitief oppik en passend kan reageren. Zo heb ik ervaren dat ik goed kan werken met kinderen/jongeren die niet of moeilijk verbaal kunnen communiceren. Met kinderen die zich wel verbaal kunnen uitdrukken, vind ik het ook interessant om via verhalen tot gesprek te komen. Zo heb ik een voorleesboek geschreven dat voorlezers en luisteraars uitnodigt om over abstracte thema’s in gesprek te gaan. Dit boek heet ‘Bosverhalen’.

 

In de jaren na mijn afstuderen, heb ik in het werkveld mezelf georiënteerd binnen een breed spectrum: van ambulante gezinsbegeleiding binnen een grote organisatie tot individuele begeleiding op school binnen een kleine organisatie voor kinderen met een ernstig meervoudige beperking. Met mijn opgedane kennis kwam ik tot de conclusie dat er nog niet echt zoiets bestaat als wat ik kinderen graag wil bieden. Steeds meer kreeg ik een helder beeld van hoe ik met mijn talent mensen kan helpen en iets kan toevoegen aan deze wereld. 

 

Als kind was al snel duidelijk dat ik heel gevoelig was voor prikkels en als volwassene is dit nooit veranderd. Met het ouder worden, heb ik op verschillende manieren geleerd hoe ik hiermee om kan gaan en hoe ik er mijn kracht van kan maken. Hierdoor heb ik mezelf kunnen ontwikkelen tot de krachtige, creatieve volwassene die ik nu ben. Met al die handvatten en lessen in mijn rugzak, trek ik nu het bos in met kinderen die wellicht wat van die handvatten en lessen kunnen gebruiken in hun levenspad. Daarnaast breng ik graag de handvatten en ervaringen die ik heb over op ouders. In verschillende vormen oefenen we met mindfulness, jezelf (als ouder) leren kennen en écht je kind leren kennen. Het is een enorme zegen dat ik op deze manier gezinnen in hun kracht zie komen.