Algemene Voorwaarden

Door deel te nemen aan de activiteiten van Lotus en Laarzen, gaat u akkoord met de algemene voorwaarden. Deze voorwaarden betreffen de volgende zaken:

Lidmaatschap en contributie

 1. Inschrijving vindt plaats door invulling van het inschrijfformulier door het desbetreffende lid of zijn of haar wettelijke vertegenwoordiger. Dit document dient te worden overhandigd aan of opgestuurd naar Marieke Pluimakers. Wanneer het inschrijfformulier via de website wordt ingevuld, gebeurt dit automatisch digitaal. 
 2. Het lidmaatschap opzeggen geschiedt door middel van een e-mail. Er wordt een opzegtermijn van een maand gehanteerd. Dit betekent dat de laatste factuur wordt verstuurd voor de maand na het opzeggen van het lidmaatschap.
 3. De betaling van het lidmaatschap dient maandelijks voor de 1e van de maand overgemaakt te zijn op NL21ASNB0706726391 t.n.v. ML Pluimakers. Dit kan uiteraard ook middels automatische incasso. 
 4. De hoogte van de contributie kan worden aangepast. Dit wordt tijdig gecommuniceerd naar de leden en/of hun wettelijk vertegenwoordigers.
 5. In uitzonderingsgevallen kan voor leden een aangepaste contributie en/of betalingsregeling vastgesteld worden. De aangepaste overeenkomst is van kracht wanneer beide partijen deze ondertekend hebben.
 6. Lotus en Laarzen heeft het recht deelname van een kind en/of ouder te weigeren. Over de grond van deze beslissing hoeft zij geen verklaring af te leggen. 
 7. Op feestdagen zal de mindful buitenspeelclub niet doorgaan.
 8. Lotus en Laarzen heeft het recht om een bijeenkomst af te lassen op basis van veiligheidsredenen en/of onveilige weersomstandigheden. In principe wordt deze buitenspeelsessie niet ingehaald.
 9. Lotus en Laarzen heeft het recht om een bijeenkomst af te lassen wegens persoonlijke redenen. In principe wordt deze buitenspeelsessie niet ingehaald. 

 

Aansprakelijkheid

 1. Lotus en Laarzen is niet aansprakelijk voor zoek geraakte eigendommen.
 2. Lotus en Laarzen is niet aansprakelijk voor zaak- en letselschade die door de leden onderling is aangericht of die is aangericht tijdens de activiteiten in het bos. 
 3. Schade toegebracht aan de inventaris en ander materiaal door leden wordt verhaald op grond van de wettelijke aansprakelijkheid.
 4. Indien de groepsleider het nodig acht om medische hulp in te schakelen kan Lotus en Laarzen hier niet financieel verantwoordelijk voor worden gehouden. 

 

Overige

 1. Bij inschrijving dient de wettelijk vertegenwoordiger twee noodnummers door te geven. Beide nummers dienen ten alle tijden bereikbaar te zijn gedurende de activiteiten die Lotus en Laarzen organiseert.
 2. Foto’s en activiteiten waar leden en begeleider(s) op staan, dienen nooit zonder toestemming op sociale media geplaatst te worden. Toestemming wordt gegeven door de personen op de foto en/of de wettelijk vertegenwoordiger van de persoon op de foto.